Geheimhouding/ verzoek tot wissen gegevens
In lijn met de privacyrechten zoals deze gelden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gebruikers van deze website het recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zijn inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan zolang dit niet in strijd is met een geldende wettelijke bewaarplicht.

Contact
Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail. Alle data om uw contactverzoek te behandelen worden opgeslagen. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen relatie tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website.