Teken bij de hond en de kat

 

Er bestaan ongeveer 800 soorten teken. Slechts enkele soorten komen in Nederland voor, waarbij de belangrijkste zijn:

  • Ixodes soorten, de meest voorkomende tekensoort.
  • Dermacentor reticulatus, komt af en toe voor.
  • Rhipicephalus sanguineus, die vooral gezien wordt bij dieren die in een warme, besmette regio zijn geweest.

 

Teken zijn spinachtigen en bevinden zich vooral in struiken, hoog gras en kreupelhout. Een volwassen teek legt eitjes waaruit een 6-potige larve ontstaat. Deze gaat op zoek naar een gastheer om bloed te zuigen, bijvoorbeeld een muis, egel of konijn. Na het opzuigen van bloed laat de larve zich weer op de grond vallen om hier te vervellen tot een 8-potige nymfe. Ook deze nymfe gaat op zoek naar een gastheer om bloed te zuigen en vervelt na zijn maaltijd tot een volwassen teek. De periode om deze cyclus te doorlopen is afhankelijk van de soort teek en zijn levensomstandigheden, waarbij de periode varieert van korter dan een jaar tot zelfs 3 jaar.

De teken zijn het meest actief in het voorjaar, dus maart - april, en in de herfst, dus oktober en november. 

Teken kunnen verschillende ziektes overbrengen naar de hond, de kat of de mens. Voorbeelden hiervan zijn de Ziekte van Lyme, Anaplasmose en Babesiose. 

Een teek kan klein zijn, of groot wanneer ze volgezogen zijn met bloed. Ze kunnen dan gevoeld worden als een bultje op de huid. Op de plaats waar de teek gebeten heeft kan een huidreactie ontstaan, waarbij een rode zwelling van de huid opvalt. Bij een massale infectie kan, vooral bij kleine dieren zoals egels en knaagdieren of jonge dieren, een bloedarmoede ontstaan.

 

Preventie en behandeling

Als uw hond of kat een teek heeft is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met een tekentang. Door deze tang op de teek te plaatsen en een draaiende beweging te maken laat de teek los. Nadat de teek is verwijderd kunt u de huid ontsmetten.

Ziektes overgebracht door teken kunnen zoveel mogelijk voorkomen worden door dagelijks het dier te controleren op teken. Ook kan het dier behandeld worden met producten die een afwerend effect hebben. Zodra een teek in contact komt met een behandeld dier gaat de teek een afwijkend gedrag vertonen en zal op de grond vallen en sterven.

 

 

 

 

 

 

 


Vorige pagina: Sterilisatie van de teef
Volgende pagina: Vaccinaties bij dieren