Laboratorium

 

Bij bepaalde klachten kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. Na het algemene onderzoek van uw dier zullen wij onze bevindingen met u bespreken en met u overleggen welke onderzoeken wij nodig achten.

Veel van deze onderzoeken kunnen wij zelf doen. Zo hebben we een uitgebreid laboratorium, waar we onder meer bloed, urine en ontlasting kunnen nakijken. We hebben verschillende apparaten staan om bloed en urine te analyseren. Met deze apparaten kunnen we bijvoorbeeld kijken of er een verhoogd aantal ontstekingscellen in het bloed aanwezig is of misschien te weinig rode bloedcellen.
Daarnaast kunnen we met het bloed onder andere de nierwaardes, verschillende leverenzymen, de zouthuishouding, suiker en het schildklierhormoon bepalen.

In ons laboratorium hebben we ook de beschikking over een moderne microscoop. Onder de microscoop bekijken we onder meer uitstrijkjes van bloed, urine of ontlasting, een afkrabsel van de huid, maar ook cellen die we uit een “bultje” hebben gehaald.

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vorige pagina: Het dagelijkse spreekuur
Volgende pagina: Echografie